Yurtdışında Dil Eğitimi İçin Burs Sağlayabilmeleri Şartları

Yurtdışı Eğitim BurslarıDaha önce de gözüktüğü üzere, en hassas şey hiç şüphesiz öğrencinin akademik geçmişi ve başarılarıdır. Bununla birlikte, hemen hemen hiçbir burs, tek bu kritere bakarak sağlanmaz. Hemen her halde diğer etkenler de dikkate alınır. Bu faktörlerin başlıcaları bilimsel, sportif ve sanatsal beceriler, bu alanlarda sahip olunan ödüller ve sergilenen beceriler, toplum faydasına etkinliklerde bulunmak ve toplumsal etkinliklere katılım gibi etkenlerdir. Bu nedenle burs başvurusu yapan adayların sadece akademik başarılarına güvenmeleri de hata olacaktır.

Kimi vaziyetlerde yurtdışı eğitim kurumları, yalnızca muayyen bir alanda ya da muayyen bir bilim dalında başarı gösteren gençlere maddi yardım verirler. Yine, belirli projeleri olan gençlere bu projelerine özel araştırma bursları da verilir. Açıktır ki bu konumda da öğrencinin akademik geçmişi önemli bir kriter olur.

Her durumda adayın eğitim göreceği dili iyi biliyor ve etkin olarak kullanabiliyor olması çok mühimdir. Gene birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilme mahareti, öğrencinin burs kazanma şansını yükselten bir diğer etken olacaktır. Bu sebeple aday, iyi bir şahsi tanıtım ve amaç yazısı hazırlamalıdır, bir bütün olarak şahsı ile ilgili yararlı bir sunum sunabilebilmelidir.

 

Tanıdıklarınızla Paylaşın:

Bir cevap yazın